Herbwojslaskiego herbwojdolnoslaskiego
Paweł Helis  - Prezes Stanisław Rduch - Wiceprezes Franciszek Markiewka - Skarbnik Rudolf Kołodziejczyk - Sekretarz Zarząd Stowarzyszenia kolodziejczykrmini pawehelis

Rybniczanin, absolwent Politechniki Śląskiej, posiada stopień górniczy: Dyrektora Górniczego III-stopnia.
W dorobku zawodowym pełnił m.in. funkcje:
-    był zatępcą Głównego Inżyniera ds. produkcji w Przedsiębiorstwie Kompletacji i Montażu Systemów
    Automatyki S.A. CARBOAUTOMATYKA.  
-    był Głównym energetykiem w Przedsiębiorstwie Robót Elektromontażowych Przemysłu Węglowego
  "ELROW" w Rybniku.
W poprzednich latach pełnił funkcję Sekretarza Zarządu Głównego, Członka Rady Naczelnej RAŚ
oraz  był sekretarzem Sądu Koleżeńskiego. Był jednym z założycieli oraz wiceprzewodniczącym
pracowniczego ogrodu działkowego "RAJ' w Rybniku.

lat 72, z wykształcenia ekonomista, nauczyciel, Rybnik
założyciel Rychu Autonomii Śląska, tel. 602 393 299

Pracował w Przedsiębiorstwie Budowlanym Przemysłu Węglowe na stanowisku
Kierownika Działu Planowania.
Pełnił funkcję przewodniczącego Związku Zawodowego Solidarność w miescu pracy.

Absolwent Politechniki Śląskiej Wydział Górnictwa i Mechaniki, były nadsztygar
ds. przygotowania produkcji kopalni Jankowice.
Współzałożyciel Stowarzyszenia „Ruch Autonomii Śląska”.
Fundator sztandaru tej organizacji i wielu istotnych nagród. Propagator Śląskości.

image1 image2

© Prawa autorskie.  
   Opracowanie graficzne i administracja strony - Krzysztof Siwek  e-mail: kr.siwek@gmail.com  
   Treść i artykuły: Paweł Helis, Alojzy Motyka, śp. Rudolf Kołodziejczyk


  Ostatnia aktualizacja strony -04-07-2022r. godz.16:00
    Strona stworzona za pomocą programu Rapror Web Designer firmy Selteco Software, Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa