Herbwojslaskiego herbwojdolnoslaskiego
Kontakt

Stowarzyszenie "Nasz Wspólny Śląski Dom"

Z a r z ą d   G ł ó w n y

44-218 Rybnik ul. Barwna 27c
REGON 242982168


KRS: 0000422603
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

kontakt telefoniczny:  
(32) 42 25 774, 515 192 278, 602 393 299

nasz.wspolny.slaski.dom@gmail.com Adres e-mail: Nr konta bankowego: Bank PKO BP 15 1020 2472 0000 6702 0414 3624

© Prawa autorskie.  
   Opracowanie graficzne i administracja strony - Krzysztof Siwek  e-mail: kr.siwek@gmail.com  
   Treść i artykuły: Paweł Helis, Alojzy Motyka, śp. Rudolf Kołodziejczyk


  Ostatnia aktualizacja strony -04-07-2022r. godz.16:00
    Strona stworzona za pomocą programu Rapror Web Designer firmy Selteco Software, Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa